O Firmie
Oferowane programy
dzierzawy sprzetu
gospodarka magazynowa
wyroby
zamowienia
ewidencja majatku
techologia zywienia
Kontakt


ARENDA - ewidencja dzierżaw sprzętu

 • ewidencja wypożyczeń i zwrotów oraz likwidacji  sprzętu z dokładnością co do ilości, dnia i obiektu na który kontrahent pobrał sprzęt,
 • ewidencja montażu i demontażu rusztowań lub szalunków,
 • bieżący stan w magazynie (wypożyczalni),
 • analizę asortymentów (kto posiada dany sprzęt),
 • analizę stanu posiadania  (co posiada dany kontrahent) na wybrany dzień,
 • przekazanie sprzętu  pomiędzy oddziałami-filiami,
 • wynajęcie sprzętu w obcej firmie w celu wypożyczenia własnym kontrahentom,
 • generowanie specyfikacji do rozliczenia wypożyczeń według kilku sposobów rozliczania:
  - % wartości sprzętu za dobę
  -  opłata za powierzchnię technologiczną za dobę.
 • generowanie specyfikacji do innych typów rozliczeń np. dzierżawy powierzchni wg ceny za dobę,  z opłatą za montaż, demontaż oraz transport
 • wspólne z systemem EMAG kartoteki kontrahentów, asortymentów, sprzętu (magazyn),
 • funkcja automatycznego generowania faktur w oparciu o specyfikacje z rozliczenia wypożyczeń z możliwością zastosowania upustów i wyłączeń (gdy eksploatowany jest co najmniej moduł Sprzedaży programu EMAG),,
 • funkcje umożliwiające przekazywanie danych pomiędzy oddziałami-filiami  i centralą (kontrahenci, umowy, obiekty i sposoby rozliczeń oraz naliczone specyfikacje).
 • inwentaryzacje w magazynie arendy na dowolną chwilę z uwzględnieniem stanów posiadania kontrahentów,
 • grupowanie sprzętu w zestawy,1
 • tworzenie ofert zawierających proponowany sprzęt oraz sposoby jego rozliczania.
 • tworzenie ofert wieloetapowych na proponowany sprzęt,
 • możliwość generowania dokumentów wypożyczeń na podstawie zestawów i ofert 
 • możliwość drukowania umów na dzierżawę sprzętu wg samodzielnie zdefiniowanie wzorów,
 • możliwość wczytania danych (zestawów) z systemu projektowania rusztowań. 
 • możliwość generowania faktur obciążających klienta wartością zniszczonego sprzętu (likwidacje gdy eksploatowany jest program EMAG),
 • rezerwacje sprzętu dla odbiorcy.


Top