O Firmie
Oferowane programy
dzierzawy sprzetu
gospodarka magazynowa
wyroby
zamowienia
ewidencja majatku
techologia zywienia
Kontakt


EWIS – ewidencja majątku trwałego

  • ewidencja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych zgodnie KST
  • kartoteka użytkowników 
  • kartoteka osób materialnie odpowiedzialnych
  • możliwość przeglądania stanów środków z dowolnego okresu
  • możliwość przeglądania dokumentów oraz odpisów w ramach wskazanego roku obliczeniowego
  • tworzenie własnych dokumentów dotyczących ewidencji środków
  • dekret finansowy dotyczący dokumentów oraz odpisów z danego okresu (miesiąca) obliczeniowego
  • inwentaryzacje stanu posiadania środków  przez użytkownikaróżnego rodzaje analizy.
Top