O Firmie
Oferowane programy
dzierzawy sprzetu
gospodarka magazynowa
wyroby
zamowienia
ewidencja majatku
techologia zywienia
Kontakt


EMAG        -   Obsługa gospodarki materiałowej wraz z ewidencją wyposażenia oraz obsługa zakupów i sprzedaży.

 • możliwość pracy jednostanowiskowej lub w sieci komputerowej,
 • łatwa i intuicyjna obsługa,
 • szybki dostęp do informacji o stanach magazynowych,
 • ruchach materiałów oraz możliwość wykonywania  wielu  analiz i zestawień,
 • obsługa dowolnej ilości jednostek organizacyjnych - zakładów rozliczanych jako samodzielne jednostki lub w ramach  firmy,
 • obsługa do 9999 magazynów rozliczanych wg. cen zakupu lub ewidencyjnych,
 • prowadzenie kartotek magazynowych wraz z indeksem towaru, symbolem PKWiU, kodem asortymentu, zapasami  minimalnymi, stawką VAT, trzema cenami sprzedaży,
 • ewidencja wszystkich typów dokumentów materiałowych,
 • automatyczne przesunięcia międzymagazynowe,
 • inwentaryzacje z pełnym rozliczeniem,
 • możliwość zdefiniowania automatycznych odtworzeń dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji materiałów nie wbudowanych,
 • rejestracja dokumentów zakupu (faktury, rachunki) z automatyczną aktualizacją stanów magazynowych,
 • fakturowanie sprzedaży materiałów, wyrobów  i usług z aktualizacją stanów magazynowych,
 • kontrola zobowiązań i należności,
 • generowanie rejestrów VAT z dokumentów zakupu i sprzedaży,
 • możliwość wydruków przelewów do dokumentu  zakupu i sprzedaży,
 • wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia salda,
 • rozliczenie kasy, dokumenty KP i KW,
 • generowanie automatycznego dekretu dla potrzeb systemu finansowo-księgowego,
 • możliwość automatycznego wyliczania cen sprzedaży, szybkie przeceny towarów,
 • obsługa i rozliczenie inwentaryzacji,
 • kartoteka kontrahentów,
 • zestawienia zakupów i sprzedaży w różnych układach,
 • dopuszczalna jest praca z wieloma otwartymi okresami rozliczeniowymi,
 • system uwzględnia wielowalutowość,
 • system haseł i zabezpieczeń ograniczających dostęp do danych dla poszczególnych operatorów,
 • system zapewnia automatyczne tworzenie dokumentów do obsługi wyposażenia:           a)     naliczanie umorzeń na zasadach jakie obowiązują w ewidencji środków trwałych,
  b)     tworzenie dokumentów z kwotą naliczonego umorzenia przy likwidacji lub sprzedaży wyposażenia.
Top