O Firmie
Oferowane programy
Kontakt


KIM JESTEŚMY ?

           AK Tech s.c. rozpoczęła działalność w styczniu 1993 roku oferując obsługę firm obejmującą nadzór technologiczny nad eksploatowanymi systemami, wdrażanie nowych systemów oraz tworzenie i konserwację oprogramowania typu: rozliczenie dzierżaw sprzętu budowlanego (szalunki i rusztowania), ewidencję materiałową, zakupy, sprzedaż, kalkulacja cen wyrobów , rozliczanie produkcji, zamówienia, ewidencja środków trwałych.

TECHNOLOGIA

            Aplikacje firmy AK Tech s.c. zostały opracowane w oparciu o relacyjną bazę danych FoxPro firmy Microsoft. Wykorzystując możliwości jakie stwarza  FoxPro oprogramowanie pozwala maksymalnie uprościć proces obsługi przez użytkownika rejestracji dokumentów oraz wykonywania analiz i zestawień (w większości przypadków obsługa programu polega na wyborze żądanej informacji z list lub zestawów gotowych parametrów za pomocą klawiszy sterujących lub myszki).

CO OFERUJEMY ?

            Zespół powiązanych ze sobą systemów dziedzinowych obejmujących:

 • obsługę wypożyczalni sprzętu : rusztowania i deksowania (arenda),
 • ewidencję towarów w magazynach (emag),
 • ewidencję zakupów i sprzedaży towarów i usług (emag),
 • wyroby, kalkulacja cen wyrobów, rozliczenie produkcji (wyroby),
 • zamówienia towarów i usług (reserve),
 • ewidencja majątku trwałego (ewis),
 • technologia i rozliczanie żywienia (kuchta).                        

Zapewniona jest zasada: raz zarejestrowany dokument w systemie dziedzinowym ma odzwierciedlenie w pozostałych systemach oraz systemy ewidncyjne generują dekret finasowy do systemu F-K.

            Zakres oferowanych usług:

 • projekty techniczne i wykonawstwo oprogramowania,
 • pomoc w doborze, instalacja, konfiguracja sprzętu komputerowego,
 • instalacja oprogramowania systemowego i narzędziowego,
 • dostawa, instalacja i wdrażanie oprogramowania autorskiego,
 • serwis i ciągła konserwacja dostarczanego oprogramowania,
 • całodzienną telefoniczniczną pomoc w obsłudze oprogramowania.
AK TECH s.c. Usługi Informatyczne
Andrzej Chmielowski , Krzysztof Both
ul. Storrady 1  71-602 Szczecin
tel. 601 28 59 37 , 601 28 59 38


Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numeremi telefonów 0 601 285 937 i 0 601 285 938. Oczekujemy na kontakt z Państwa strony. Zapraszamy również do kontaktu mailowego.

Top